Nuoret Duuniin

Nuoret Duuniin –kehittämishanke                                                     
 

Tavoitteena on aktivoida Loimaan, Härkätien (Aura, Koski Tl, Liedon Tarvasjoki, Marttila, Pöytyä) ja Someron 4H-yhdistysten vaikutusalueen yli 13-vuotiaita nuoria työllistymään ja luoda toimintamalli, jonka avulla nuoret ja työelämä kohtaisivat tehokkaammin. Nuorten muodostamat vertaisryhmät eli duuniringit tukevat nuorta ja ne toimivat 4H-yhdistysten ja paikallisten yrittäjien tuella.

Toimenpiteinä ovat nuorten työelämävalmiuksien lisääminen koulutuksien ja tapaamisin vastaamaan alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarpeita ja kannustaminen nuorten työllistämiseen. Yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa on avainasemassa. Yrittäjäjärjestöiltä on pyydetty alustavat sitoumukset hankkeen yhteystyökumppaneiksi ja lähes kaikki alueen yrittäjäjärjestöt ovat luvanneet lähteä mukaan.

Hanke parantaa nuorten työelämävalmiuksia, kannustaa yrittäjämäiseen ajatteluun ja luo järjestelmän, joka yhdistää työtä tarvitsevat nuoret ja työn tarjoajat. Perustettavat Duuniringit ovat nuorten vertaisryhmä, jossa nuoret saavat tukea toisiltaan, opettelevat työelämätaitoja, mainostavat toimintaansa ja huolehtivat myös itse asiakaskontakteista. Tavoitteena on, että yrittäjien keskuudesta löytyisi vapaaehtoisia aikuisia, joka olisivat nuorten tukena ja vastaisivat nuorten kysymyksiin yritystoimintaa koskevissa asioissa.

Hankkeen aikana tavoitetaan eri tavoin 1 400 nuorta ja 400 yritystä tai yhteisöä sekä huomattava määrä alueen asukkaita. Erilaisia tapoja ovat infotilaisuudet, koulutukset, henkilökohtaiset kontaktit, kirjeet ja sosiaalinen media.
Nuorille järjestetään hankkeen aikana työelämän perusasioita ja yrittäjyyttä opettavia sekä alakohtaisia työelämävalmennuksia.
Tavoitteena on, että alueelle 100 nuorta saa hankkeen aikana työtä vähintään kahdeksi viikoksi ja nuorten duunirinkejä perustetaan tarpeen mukaan esim. alakohtaisia tai kuntakohtaisia nuorten ryhmiä.

Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015 - 31.12.2017. Rahoitusta hankkeeseen haettiin maaseudun kehittämismäärärahoista Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n kautta ja toimintaryhmän hyväksyntä hankkeelle saatiin 15.9.2015.
Hankkeen toteuttajia ovat Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistykset.
 

Työnhakulomake nuorille
 

Työntilaajalle