Yritystä Metsästämässä

-kehittämishanke 

1.5.2011-31.12.2014

Hankkeen tavoitteena oli nuorten ja heidän perheiden kannustaminen yrittäjämäiseen tapaan toimia, yritysideoiden hiominen ja uusien yrityksien perustaminen metsäluontoa hyödyntäen
 

1) lisäämällä tietämystä metsän sosiaalisesta, ekologisesta ja taloudellisesta merkityksestä  

Metsässä liikkumisen myötä  metsän monipuolinen lajituntemus paranee ja tieto ja kiinnostus metsästä ekosysteeminä lisääntyy. Nuoret ja heidän perheensä ymmärtävät metsäluonnon suojelun tarkoituksen  ja vaikutukset  ja samalla käsitteistä selkiytyy. Metsän moninaiskäyttöön tutustumalla  ja raaka-aineita sekä ideoita tuotteistamalla  löydetään  yrittäjämäinen toimintatapa. Perinteisiä metsän moninaiskäytön  tapoja kokeilemalla  lisätään tietoa  metsänkäytön historiasta.

2) lisäämällä tietoa metsätalouden merkityksestä työllisyyteen ja yrittäjyyteen.

Neuvontatilaisuuksissa puun kasvatuksen ja korjuun ketju tulevat tutuiksi  ja metsien hyödyntäminen uusiutuvana luonnonvarana ja eri tuotteiden raaka-aineina opitaan ymmärtämään. Hanke lisää tietoa metsätalouden merkityksestä työllisyyteen ja yrittäjyyteen metsätalouden ammatteihin ja yrittäjiin tutustumalla sekä yrittäjyyden polkua itse kokeilemalla. Hankkeen aikana metsätalouden merkitys Suomen kansantaloudelle avautuu ja yrittäjyys nähdään yhtenä vaihtoehtona työllistyä. Hankeaikana aloittavan yrittäjän liikevaihdoksi riittää 50 -6000 e – muuten yritys noudattaa normaalia yrityksen perustamistapaa, talouden seurantaa ja raportointia.

Toiminta-alueena oli koko Varsinais-Suomen jokivarsikumppanien toiminta-alue: Alastaro, Aura, Loimaa, Koski TL, Kuusjoki, Marttila, Mellilä, Oripää, Pöytyä, Somero ja Tarvasjoki.

Hankekumppaneina toimivat Härkätien 4H-Yhdistys ja Pöytyä-Oripään 4H-Yhdistys.