Ysit töihin

Olemme mukana 4H-liiton hallinnoimassa, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa, jonka tarkoituksena on parantaa nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Projektin tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.


Kesätyötä etsitään nuorille yrityksistä, yhteisöistä ja kotitalouksista. Tärkeässä roolissa Ysit töihin -projektissa ovat työnantajien lisäksi kaupunki ja koulut, joiden kanssa yhteistyössä koulutus järjestetään. Etsimme kevään aikana myös muita mahdollisia hankekumppaneita.

Hanke edistää 9. luokan päättävien nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia.

  • Tuottamalla yhdeksäsluokkalaisten työllistämiseksi toimintakonseptin.
  • Parantamalla nuorten valmiuksia saada työtä kouluttamalla, valmentamalla ja tarjoamalla henkilökohtaista tukea vuoden kestävän prosessin avulla. Tässä keskeisiä työvälineitä ovat nuorille tarjotut Ajokortti työelämään -kurssit (työelämä- ja taloustaidot) sekä yrityskurssit (yrittäjyysvalmiudet).
  • Auttamalla nuorta saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämällä itsensä yrittäjänä.
  • Rakentamalla ja ylläpitämällä vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä.
  • Lisäämällä työnantajien valmiuksia ja parantamalla heidän motivaatiotaan työllistää 9. luokan päättäviä.
  • Kehittämällä nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria.
  • Vahvistamalla yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka.
  • Lisäämällä yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen.