Nuoret Duuniin-kehittämishanke

1.9.2015 - 31.12.2017

Tavoitteena oli aktivoida Loimaan, Härkätien (Aura, Koski Tl, Liedon Tarvasjoki, Marttila, Pöytyä) ja Someron 4H-yhdistysten vaikutusalueen yli 13-vuotiaita nuoria työllistymään ja luoda toimintamalli, jonka avulla nuoret ja työelämä kohtaisivat tehokkaammin. Nuorten muodostamat vertaisryhmät eli duuniringit tukevat nuorta ja ne toimivat 4H-yhdistysten ja paikallisten yrittäjien tuella.

Toimenpiteinä olivat nuorten työelämävalmiuksien lisääminen koulutuksien ja tapaamisin vastaamaan alueen yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden tarpeita ja kannustaminen nuorten työllistämiseen. Yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden mm. yrittäjäjärjestöjen kanssa oli avainasemassa. 

Hanke lisäsi nuorten työelämävalmiuksia, kannusti yrittäjämäiseen ajatteluun ja loi järjestelmän, joka yhdisti työtä tarvitsevat nuoret ja työn tarjoajat. Perustettavat Duuniringit olivat nuorten vertaisryhmä, jossa nuoret saivat tukea toisiltaan, opettelivat työelämätaitoja, mainostivat toimintaansa ja huolehtivat myös itse asiakaskontakteista. 

Hankkeen tuloksia:

 • nuorten duuniringit 1 kpl
 • perustettuja nuorten yrityksiä 5 kpl
 • nuoria työn hakijoita 110 henkilöä
 • työllistyneitä nuoria yhteensä 67 henkilöä
 • nuoria työllistäneet tahot:
  • kunta 1 kpl
  • kotitaloudet 11 kpl
  • yritykset 3 kpl
  • Härkätien 4H-Yhdistys
  • Loimaan 4H-Yhdistys
  • Someron 4H-Yhdistys
 • Nuoret Duuniin-valmennukseen osallistui yhteensä 379 nuorta 
 • neuvontatilaisuudet 8 kpl 
 • yrityskoulutuksiin 2 kpl osallistui yhteensä 31 nuorta
 • hankkeen muihin aktivointitilaisuuksiin osallistui yhteensä 636 nuorta 
 • talkootyötä 30 h 

Rahoitusta hankkeeseen haettiin maaseudun kehittämismäärärahoista Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:n kautta ja toimintaryhmän hyväksyntä hankkeelle saatiin 15.9.2015.
Hankkeen toteuttajia ovat Loimaan, Härkätien ja Someron 4H-yhdistykset.